Iskalnik kode napake

Vnesite kodo napake, kot je prikazana v vaši napravi, vključno z vodilnimi ničlami

Žal kode napake, ki ste jo vnesli ni v iskalniku.

»Iskalnik vsebuje prevod kod napak, kot jih je pripravil proizvajalec Mitsubishi Electric v svoji uradni servisni dokumentaciji. Kode, opis in vzrok napake ter preverjanje postopka so za uporabnika le informativnega značaja. Uporabnik v napravo ne sme posegati ali odpravljati napake sam, to lahko stori le pooblaščeni serviser- strokovnjak za klimatizacijsko in ogrevalno tehniko. Uporabnik se v primeru napake obrne na svojega prodajalca, pri čemer v času garancije zagotovi tudi dokazilo o garancijskem listu družbe Vitanest d.o.o.«